சூரிய கிரகணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்

0 168

சூரிய கிரகணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும் ?எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்

Posted by Sri Ramajeyam Marimuthu on Monday, December 23, 2019
சூரிய கிரகணம் –  26-12-2019 | Solar Eclipse

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More