சனிப்பெயர்ச்சி 2020

2020 இல் சனிப்பெயர்ச்சி வாக்கியப்படி 26 டிசம்பர் 2020திருக்கணிதப்படி 24 ஜனவரி 2020. கோச்சார அடிப்படையிலான கிரக பெயர்ச்சிகளில் சனி பெயர்ச்சி என்பது மிக ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பெயர்ச்சியாக கருதப்படுகிறது. ஒரு ராசியில் அதிக காலம்

மேஷ ராசி குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இந்த ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி ஆனது விருச்சக வீட்டிலிருந்து தனுசு வீட்டிற்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி அக்டோபர் -29 ஆம் தேதியும், திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர்- 5 தேதியும் இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவான் ஆனவர் பணம், பதவி, பட்டம், புகழ்,

யோகமுள்ள மனைவி யாருக்கு?

செவ்வாய் பட்டி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் துணை. ஒரு ஜாதகத்தில் ஏழாம் அதிபதி சுப கிரகமாக இருந்து உச்ச, ஆட்சி போன்ற நிலைகளில் பலமடைந்து இயற்கை சுப கிரகங்களான குரு பகவானால் பார்க்கப்பட்டு நின்று பாவர் தொடர்பின்றி இருக்க, இதேபோல லக்கனம்,

ரிஷப ராசி குண நலமும், வாழ்வின் தன்மையும்.

"சேய்சனி புதன் பொன் நட்பு சீரிய புகரோன் ஆட்சி தூய்மைசேர் மதியே உச்சம் துயர் தரும் பாம்பு நீசம் காய்கதிர் பகையே யாகும் கண்டனர் இடபம் தன்னில் ஆய்தரு பொருள்க ளெல்லாம் அறிந்தினி துரைக்க லாமே!"-சாதக அலங்காரம் ரிஷபம் ராசியில்

மேஷ ராசியின் குணநலமும், வாழ்வின் தன்மையும்

பொதுவாக மேஷ ராசி அன்பர்கள் சற்று வீம்பு பிடித்தவர்கள் என்றும், விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை அற்றவர்கள் என்றும் சொல்லலாம். இவர்களிடம் விவாதத்திற்கு சென்றால் இறுதியில் சண்டை சச்சரவுடன்தான் முடியும். இவர்களைப் போன்றவர்களை பாராட்டி தான் வேலை

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More