குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மீனம் ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Meena Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மீன ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Meena Rasi) மீன ராசிநிகழும் மங்களகரமான விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25ந்தேதி சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று வியாழக்கிழமை குருபகவான் துலாம் ராசியிலிருந்து பெயர்ச்சியாகி…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கும்ப ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Khumba Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கும்ப ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Khumba Rasi) கும்ப ராசிநிகழும் மங்களகரமான விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25 ந்தேதி வியாழக்கிழமை சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று குருபகவான் விருச்சிக ராசியில் பிரவேசிக்க…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மகர ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Mahara Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மகர ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Mahara Rasi) மகர ராசிமகரம் சர ராசி.லக்னமும் ராசியும் சரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஜாதகனுக்கு வெளிமாநில,வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். மகரம் பூமி ராசி என்பதால் இந்த…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் தனுசு ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Dhanu Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் தனுசு ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Dhanu Rasi) தனுசு ராசிதனுசு ராசி சுபராசி. நெருப்பு ராசி.இதன் அதிபதி குரு என்பதால் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள். குரு பிராமண கிரகம் என்பதால் நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள். யாரையும்…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் விருச்சிக ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Vrischika Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் விருச்சிக ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Vrischika Rasi) விருச்சிக ராசிநிகழும் மங்களகரமான விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25ந்தேதி சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 வியாழக்கிழமை அன்று இரவு சுமார் 7.15 மணிக்கு…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் துலாம் ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Thula Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் துலாம் ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Thula Rasi) துலாம் ராசிகிரகங்களில் முழுமுதல் சுபக்கிரகம் குருபகவான் .100/100சுபக்கிரகம் குருபகவான். ஆனால் ஒரேயொரு இடத்தில் முழுப்பாவியாக மாறுவார் .அது எந்த இடம். குருபகவான்…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கன்னி ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Kanya Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கன்னி ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Kanni Rasi) கன்னி ராசிகுருபகவான் விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25 ம்தேதி வியாழக்கிழமை சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று இரவு ஏழு கால் மணிக்கு துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் சிம்ம ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Simha Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் சிம்ம ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Simha Rasi) சிம்ம ராசிதிருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி குருபகவான் விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25 ந்தேதி வியாழக்கிழமை சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று 7.15 சுமாருக்கு துலாம்…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கடக ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Kataka Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் கடக ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Kataka Rasi) கடக ராசிகுருபகவான் விளம்பி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 25ம்நாள் சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று வியாழக்கிழமை இரவு 7.15 மணிக்கு துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக…

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மிதுன ராசி 2018 – 2019 | Guru Peyarchi Mithuna Rasi 2018

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் மிதுன ராசி 2018 (Guru Peyarchi 2018 - Mithuna Rasi) மிதுன ராசிகுருபகவான் வரும் புரட்டாசி மாதம்25 ந்தேதி வியாழக்கிழமை சரியான ஆங்கிலம் 11.10.2018 அன்று இரவு 7.15 சுமாருக்கு துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு…