சந்திர கிரகணம் July 2019

விகாரி வருடம் ஆடி மாதம் 01 தேதி (17.07.2019) புதன்கிழமை அதிகாலை 01:32 முதல் அதிகாலை 04:30 மணி வரை உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் நிகழும் கேது கிரஹஸ்த பகுதி சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது பகுதி சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும் கிரகணம் ஆரம்பம்…

மீன ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் மீன ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் 9 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 5 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 10 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்தற்போது…

கும்ப ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் கும்ப ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் 10 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 5 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 11 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்…

மகர ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் மகர ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் 11 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 6 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 12 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்…

தனுசு ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் தனுசு ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் 12 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 7 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் ராசியில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்குருபகவான்…

விருச்சிக ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் விருச்சிக ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் ராசியில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 8 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 2 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்வரும்…

துலா ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் துலா ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு 2 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 9 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 3 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள் …

கன்னி ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் கன்னி ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு 3 ஆம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 10 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 4 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்…

சிம்ம ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் சிம்ம ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் 11 ஆம் இடத்தில் ராகுவும் 5 ஆம் இடத்தில் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம்…

கடக ராசி விகாரி வருட பலன்கள் 2019 – 2020

விகாரி தமிழ் வருட புத்தாண்டு பலன்கள் கடக ராசிஇந்த வருடத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் மற்றும் பன்னிரண்டா மிடத்திலும் ராகுவும் 6ல் கேதுவும் சனியும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள்…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More