கும்ப ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கும்ப ராசி அன்பர்களே(அவிட்டம் 3,4, சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3) குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020.வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு…

மகர ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

மகர ராசி அன்பர்களே(உத்திராடம் 2,3,4, திருவோணம் அவிட்டம் 1,2) குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020.வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்…

தனுசு ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

தனுசு ராசி அன்பர்களே( மூலம் பூராடம் உத்திராடம் 1) குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020.வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்…

விருச்சிக ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

விருச்சிக ராசி அன்பர்களே( விசாகம் 4, அனுஷம் கேட்டை) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்…

துலா ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

துலா ராசி அன்பர்களே( சித்திரை 3,4, சுவாதி, விசாகம் 1,2,3) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்…

கன்னி ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கன்னி ராசி அன்பர்களே( உத்திரம் 2,3,4 அஸ்தம் சித்திரை 1,2) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்…

சிம்ம ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

சிம்மராசி அன்பர்களே( மகம்,பூரம், உத்திரம் 1) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்…

கடக ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கடக ராசி அன்பர்களே( புனர்பூசம் 4, பூசம், ஆயில்யம்)குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020வாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்…

மிதுன ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

மிதுன ராசி அன்பர்களே(மிருகசீரிடம் 3,4 திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1,2,3)குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 மிதுன ராசிவாக்கியப்படிகுரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52)…

ரிஷப ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019

ரிஷப ராசி அன்பர்களே(கார்த்திகை 2,3,4. ரோகிணி, மிருகசீரிடம் 1,2)குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 ரிஷப ராசிவாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில்…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More