சனிப்பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2020 Video

சனிப்பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2020 to 2023 by Astro Chandrasekaran. https://www.youtube.com/watch?v=4NsMFY7h96o மேஷ ராசி சனிப்பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2020 to 2023 https://www.youtube.com/watch?v=jgO8lH_hKxo ரிஷப ராசி சனிப்பெயர்ச்சி

ஆங்கில புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் 2020

ஆண்டு ராசிபலன்கள் 2020 2020 ஆண்டு எல்லா ராசிக்கு எப்படி இருக்கும், கோச்சார கிரக நிலைகளின் அமைப்பு என்ன ? சாதகம் என்ன ? எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன ? என்பவை கூறப்பட்டுள்ளன. by Astro Chandrasekaran.

கும்ப ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கும்ப ராசி அன்பர்களே(அவிட்டம் 3,4, சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3) குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020. வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு

மகர ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

மகர ராசி அன்பர்களே(உத்திராடம் 2,3,4, திருவோணம் அவிட்டம் 1,2) குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020. வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்

தனுசு ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

தனுசு ராசி அன்பர்களே( மூலம் பூராடம் உத்திராடம் 1) குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020. வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்

விருச்சிக ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

விருச்சிக ராசி அன்பர்களே( விசாகம் 4, அனுஷம் கேட்டை) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்

துலா ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

துலா ராசி அன்பர்களே( சித்திரை 3,4, சுவாதி, விசாகம் 1,2,3) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்

கன்னி ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கன்னி ராசி அன்பர்களே( உத்திரம் 2,3,4 அஸ்தம் சித்திரை 1,2) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்

சிம்ம ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

சிம்மராசி அன்பர்களே( மகம்,பூரம், உத்திரம் 1) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில்

கடக ராசி குருபெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 – 2020

கடக ராசி அன்பர்களே( புனர்பூசம் 4, பூசம், ஆயில்யம்) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 வாக்கியப்படி குரு பகவான் விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11 ஆம் தேதி (28.10.2019) திங்கட்கிழமை 54.14 நாழிகை (இரவு 03:52) அளவில் குரு பகவான்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More