குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 மீன ராசி

( பூரட்டாதி 4 உத்திரட்டாதி ரேவதி) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.குரு பகவான்…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 கும்ப ராசி

(அவிட்டம் 2,3 சதயம் பூரட்டாதி 1,2,3) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார் குரு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 மகர ராசி

(உத்திராடம் 2,3,4 திருவோணம் அவிட்டம் 1,2) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். …

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 தனுசு ராசி

(மூலம் பூராடம் உத்திராடம் 1) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். குரு பகவான்…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 விருச்சிக ராசி

(விசாகம் 4, அனுஷம், கேட்டை) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.குரு பகவான்…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 துலா ராசி

(சித்திரை 3,4 சுவாதி விசாகம் 1 2 3) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். குரு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 கன்னி ராசி

(உத்திரம் 2,3,4 அஸ்தம் சித்திரை 1 2) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.குரு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 சிம்ம ராசி

(மகம்,பூரம், உத்திரம் 1) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.குரு பகவான்…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 கடக ராசி

(புனர்பூசம் 4, பூசம் ஆயில்யம்) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.குரு பகவான்…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-21 மிதுன ராசி

(மிருகசீரிடம் 3,4 திருவாதிரை புனர்பூசம் 1,2,3) குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ஸ்ரீ சார்வரி வருடம் ஐப்பசி 30 (15.11.2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை (இரவு 9:48 க்கு) 39.01 நாழிகைக்கு நேர்கதியில் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More