கேபி ( கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி ) ஹோராரி அ ஆருடம் பிரசன்னம் ஜோதிடம்: பலன்கள்

 உச்சிஷ்ட மஹாகணபதி துணை  https://kalikpprasanam.blogspot.in/ தலைப்பு: கேபி பிரசன்ன ஜோதிடத்தின் பலன்கள். பலன்கள் தலைப்பு: 1 கேள்வி  2 கேள்வியின் தன்மை ( nag r pos )  3 நடைபெரும் காலம்   பிரசன்ன ஜோதிட…

சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் 2017 பதிவு 2

உட்சிஷ்ட மஹாகணபதி துணை: 2017  சனிபெயர்ச்சி தொடர்ச்சி: பதிவு 2 தலைப்பு: சனிபெயர்ச்சியும் நடப்பு திசா புத்தியும் ஜோதிட பலன் கணிப்பில் திசா புத்தி மட்றும் சாரம் 80% முதன்மை ஆகும். சனி பெயர்ச்சி சென்ற பதிவு ஒரு பார்வை:…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More