Browsing Category

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2018, 2019, 2020, 2021,2022. Guru peyarchi prediction all zodiac sign.

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) விருச்சிக ராசி

நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு செல்கிறார்பின்புபங்குனி மாதம் 30ஆம் தேதி…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) துலா ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) கன்னி ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) சிம்ம ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) கடக ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) மிதுன ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) ரிஷப ராசி

திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி நிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை சூர்ய உதயாதி 43.13 நாழிகைக்கு இரவு 11:31 மணி அளவில் குரு பகவான் நேர்கதியில் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு…

குருபகவான் பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) மேஷ ராசி

மேஷராசி குருபகவான்_பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) மேஷராசி குருபகவான்_பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் (2021-2022-2023) திருக்கணித பஞ்சாங்க முறைப்படி ிகழும் மங்களகரமான பிலவ வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 4 ஆம் தேதி (20.11.2021) சனிக்கிழமை…

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2021 – 2022

குரு பகவான் வரும் 20-11-2021 அன்று மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதற்க்கான பொது பலன்களை ஜோதிடர் கடகம் முருகேசன் அவர்கள் கொடுத்து உள்ளார். https://www.youtube.com/watch?v=0iBeZ2erhPw குருவின் பெயர்ச்சி பலன்கள்…

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2020 – Video – Tamil

ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் ராசி க்கான #குரு_பெயர்ச்சி_2020 க்கான பலன்களுக்கான video. மேஷ ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்-2020 https://youtu.be/__2iCYCvrK4 குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020 மேஷ ராசி ரிஷப ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More